Daglig leder MultifunC Midtjylland

Birthe Rosendal: 3046 3758

Udredningsteam
Julie Lund: 2228 2630


Miljøteam
Frank Daugaard Krogsdal - teamleder: 5250 4005


Familieopfølgningsteam
Birthe Rosendal: 3046 3758


Skoleteam
Morten Lindebæk Mogensen - teamleder: 2328 2631