Områdechef i specialområdet og daglig leder, Grenen og Koglen:

Lars Emil Andersen: 7847 9001

Viceområdechef

Daglig leder, MultifunC - Midtjylland

Birthe Rosendal: 3046 3758