På denne del af hjemmesiden giver vi dig et indblik i MultifunC Midtjyllands verden.

MultifunC Midtjylland er en delvis lukket døgninstitution med plads til 8 unge. Vi blev etableret efter norsk forbillede i 2012 i et samarbejde mellem Region Midt, Herning og Aarhus kommuner og holder til i Viby i udkanten af Aarhus.

Vi er et behandlingstilbud til nogle af de allermest udsatte unge med udadreagerende adfærd, svære konflikter med deres forældre, kriminalitet, misbrug, problemer i skolen, i fritiden og i deres samvær med andre. Både de – og deres forældre - er ofte opgivet af skolen, af systemet og af de behandlere, de har mødt på deres vej. De har ofte en lav tiltro til sig selv. 

Hos os mødes de på en ny måde. Vi tror på, at de unge og deres forældre kan forandre sig. Vi er anerkendende og positive. Vores behandling bygger på evidens- og forskningsbaserede metoder. Center for Børn, Unge og Familier, Herning Kommune, der er godkent til opgaven af Socialstyrelsen, forestår kvalitetssikring af behandlingen. SFI udarbejder løbende evidensrapporter. Vi arbejder både med de unge og deres forældre med henblik på, at den unge skal hjem at bo igen. Selve institutionsopholdet er kort og intensivt, og vi tager fat i alle dele af den unges liv: skolen, vennerne, familien og fritidslivet. Mens de er hos os, skal de unge i skole, arbejde eller praktik i det omgivende samfund.

Vi er samtidig en moderne arbejdsplads med faguddannede medarbejdere, hvor alle er uddannede i MultifunC-konceptet.

God læselyst.


Venlig hilsen

Birthe Rosendal

Daglig leder af MultifunC Midtjylland.Cajsa - en succeshistorie

 

Her kan du møde Cajsa, der var indskrevet på MultifunC fra 3. februar 2015 til 19. maj 2016.

Cajsa blev indskrevet på baggrund af sin høje risiko for en tilværelse med kriminalitet.

I dag lever Cajsa et liv uden kriminalitet og er i gang med at tage en uddannelse.

Se filmen;Udfordringen

Se filmen; Forvandlingen